Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Güvenli bir ticari ve toplumsal yaşamda, tüketicilerin – özellikle tüketicilerin haklarının- etkili bir şekilde korunması hayati önem taşımaktadır. Tüketicilerin hakları konusunda bilinçli olması yanında haklarının etkili şekilde korunmasını gerektiren mekanizmaların varlığı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili bütün mevzuat kapsamında, tüketici hakem heyetlerinden Tüketici Mahkemelerine uzanabilen bütün süreçlerde, müvekkillerimizin tüketici hukukundan doğan her türlü hakkını etkin bir şekilde kullanması adına hizmet sunmaktayız.

Diğer Faaliyet Alanlarımız