Bilişim ve İnternet Hukuku

Bilişim ve İnternet Hukuku

Bilişim ve İnternet Hukuku

Bünyesinde kişisel verilerin korunması hukuku, internet hukuku, haberleşme hukuku, adli bilişim, siber güvenlik gibi alanları da bulunduran gibi bilişim hukuku, genellikle sanıldığı üzere yalnızca bilişim suçlarından ibaret değildir. Özellikle Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal medya mecraları ve internetin kullanımının yaygınlık kazanmasıyla birlikte bilişim hukukuna dair suçların da yaygınlık kazandığı görülmektedir. Ancak bunlar yanında kişilik haklarını ihlal eden yayınlar ve erişimin engellenmesi talepleri gibi hususlar da söz konusu olabilmektedir. 5651 sayılı Kanun kapsamında, bilişim hukukunun hukuki ihtilaflarına ilişkin hizmetler de sunmaktayız. Bunlar yanında ifade hürriyeti, veri güvenliği ve bilgiye erişim hakkıyla da yakından ilişkili bir alan olan bilişim hukukunda; bilişim suçları – yahut siber suçlar –(örneğin bilişim sistemine girme suçu) ve bilişim araçları vasıtasıyla işlenebilen suçlar (örneğin sosyal medya hesaplarından hakaret etmek) ceza hukukuyla bağlantılı olarak etkili bir takip gerektirmektedir. 

Diğer Faaliyet Alanlarımız