Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Gayrimenkul alanı, özellikle son yıllarda sektörel olarak büyük bir atılım sergilemiş ise de, ülkemizde her daim önemli bir faaliyet alanı olarak varlık göstermiştir. Yalnızca ev olarak düşünülmemesi gereken gayrimenkuller, yeri geldiğinde bir dükkândan bir ofise ya da bir çok farklı alana denk düşebileceği gibi; müteahhitlik ilişkisinden kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gibi çok geniş bir alana tekabül edebilmektedir. Gayrimenkullerin mali önemi düşünüldüğünde, oldukça değerli olan bu gayrimenkullere dair her hukuki ilişkinin, kanunlarla ilişkili olarak önemle ele alınması; bu değerlerin hak kaybına vesile olmaksızın kullanılmasını gerektirmektedir. 
Büromuz, gayrimenkul alanıyla temas eden her türlü hukuki ilişkide, müvekkillerinin hak kaybına uğramamasını temin edecek şekilde hukuki ilişkilerini inşa etmesi; dava konularının titizlikle sürdürülmesi için etkin bir hizmet sunmaktadır. Aynı zamanda kira ilişkilerinden doğan alacak(kira bedelinin ödenmemesi ya da kiralanana verilen zararlar gibi), tahliye, kira bedelinin tespiti gibi kira hukukuna ilişkin dava ve icrai aşamaların da hukuki takibi tarafımızca yapılmaktadır.

Diğer Faaliyet Alanlarımız