Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, özel hukuk alanına aittir. Borçlar hukuku, adından da anlaşılacağı üzere borç ilişkilerini, borç ilişkilerinin doğumunu, şartlarını, hükümlerini, başlanması ve sona ermesini düzenleyen hukuk alanıdır. Bir borç ilişkisinin temelinde ve borçlar hukukunda, temel olarak çeşitli sebepler bulunabilmektedir. Sözleşme, haksız fiil yahut sebepsiz zenginleşme alanlarından kaynaklanan borç ilişkileri, Türk Borçlar Kanunu tarafından hüküm altına alınmaktadır. Borçlar hukukundaki ilişkinin doğası gereği, alacaklı ile borçlu arasında bir şeyi yapmak, vermek ya da bir şeyi yapmamak sorumlulukları mevcuttur. Nihayetinde alacaklı olan yahut borçlu olan-olmayan kişilerin, borçlar hukuku ilişkileri bağlamında hakkını edinmesi yahut sorumlu bulunmadığı kısımlarda kayba uğramaması adına borçlar hukuku hükümlerinin titizlikle gözetilmesi gerekmektedir. Büromuz, borçlar hukukunun çok boyutlu yapısı ile birlikte müvekkillerinin haklarının hukuki çerçevede müdafaa edilmesi ya da hak kaybına uğramaması adına gerekli hukuki desteği sunmaktadır.

Diğer Faaliyet Alanlarımız