Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Borçlar hukuku ile bağlantılı olarak da ele alınması gereken sözleşmeler hukuku, günümüzde ticari ve toplumsal yaşamın kazandığı boyut itibariyle gittikçe daha da spesifik bir alan olarak ayrışarak öne çıkmaktadır. Şirketlerin, ticari faaliyetlerini sürdürürken yapacakları işlem ve eylemlerin en önemli güvencelerinden birisi temeldeki sözleşme ilişkisi olduğu gibi; bireylerin toplum içerisinde kendi arasında giriştikleri her türlü hak ve alacak iddiasında da yazılı ya da sözlü sözleşmelerin hayati önemde olduğu tartışmasızdır.
Büromuz, gerek bireysel gerek kurumsal/ticari bağlamda sözleşmeler hukuku kapsamında yapılan sözleşmelerin incelenmesi, yorumlanması, en baştan bizzat hazırlanması, en korunaklı sözleşme imkanlarının değerlendirilmesi gibi ihtimalleri gözeterek, bu alanda etkin bir hizmet sunmaktadır.

Diğer Faaliyet Alanlarımız