Miras Hukuku

Miras Hukuku

Gerçek kişinin varlığı ve kişiliği, Türk Medeni Kanunu ilgili hükümleri uyarınca gaiplik ve ölüm suretiyle sona ermektedir.
En temel haliyle bir kişinin kişiliğinin sona ermesiyle birlikte, sahip olduğu malvarlığının mirasçı olarak kimlere ne oranda ve ne şekilde intikal edeceğini konu alan miras hukukudur. Ancak miras hukuku sadece bununla sınırlı olmayıp, mirastan mal kaçırmak, mirasın reddi, tenkis davası, vasiyetname, vasiyetname iptali gibi birden fazla hukuki ihtilaf, ilişki ve dava türünü de içeren geniş bir alandır. 
Miras bırakanın ardında bıraktığı yakınlarının ilişkisine göre pay oranları ve miras paylaşım ilişkilerinin hukuki boyutlarını da konu edinen miras hukuku, alacaklar kadar borç ilişkilerini de konu edinebildiğinden hukuki yardımın büyük önem taşıdığı bir alandır.
Büromuz, miras hukukuna dair her türlü dava ve hukuki ihtilaf yanında; miras hukuku ile bağlantılı doğabilecek hukuksal ilişkilere dair de (örneğin ortaklığın giderilmesi – izaleyi şüyuu- davası) etkin bir hizmet sunmaktadır.

Diğer Faaliyet Alanlarımız