Hekim Hatasından Kaynaklı Tazminat Davası (Mal Praktis) ve Sağlık Hukuku

Hekim Hatasından Kaynaklı Tazminat Davası (Mal Praktis) ve Sağlık Hukuku

Hekim Hatasından Kaynaklı Tazminat Davası (Mal Praktis) ve Sağlık Hukuku

Tıbbi Malpraktis şeklinde de bilinen hekim hatalarından kaynakları tazminat davaları, günlük yaşamda sıklıkla doktorlar ya da hekim hatasının özesi olduğunu ileri süren kişiler nezdinde konu olabilen bir dava türüdür. 
En temel haliyle hekim ile hasta arasında ifa edilmesi gereken faaliyet ve işlemlerin, kabul edilebilen standartlara uygun gerçekleştirilmediği örnekler doğrultusunda gelişen hekim hataları, mal praktis davalarına konu olabilmektedir. Her iki taraf için de somut olay özelinde titizlikle incelenmesi gereken mal praktis davalarında, bilimsel standartlar ölçütünde gizlilik-güven ilişkisini temel alarak müvekkillerimize hukuki destek sunmakta; davaların etkin bir şekilde takibini gerçekleştirmekteyiz.

Diğer Faaliyet Alanlarımız