Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Kamu hukuku içerisinde yer alan ceza hukuku, temel olarak ceza hukukunun genel ve özel hükümleri ile ceza muhakemesi hukukunun birleşiminden meydana gelen bir alandır. Kişinin özgürlüğü ile birebir ilgili bir alan olan ceza hukuku, soruşturma, kovuşturma ve nihai olarak infaz evresindeki muhakeme faaliyetlerinin etkin şekilde takip edilmesini önemli kılmaktadır. Bir insanın özgürlüğü söz konusu olduğu için, ilgili süreçlerin ve kişinin özgürlüğünün etkilenmemesi adına her türlü imkânın profesyonel şekilde kullanılması gerekmektedir. Yakalama işlemi, gözaltına alınma, tutuklanma ya da adli kontrol tedbirleri gibi süreçlerden; kişinin tutuklu ya da hükümlü olması gibi ağır neticeleri de içeren geniş bir alana denk düşen ceza hukuku, etkin bir savunma ihtiyacı doğurmaktadır. Bunun yanında olağan ve olağanüstü her türlü kanuni yolun, etkili bir şekilde uygulanması talebi de söz konusu olabilmektedir. İnsan hakları hukuku ile de bağlantılı olarak Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılması yahut Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvurularının da yapılması gerekebilmektedir. Büromuz, masumiyet karinesi ve savunma hakkının kutsallığı temelinde her türlü ceza hukuku sürecinin takibini ve sonrasında gelişebilecek yolların gerektirdiklerini güven ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Diğer Faaliyet Alanlarımız