İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerden teşekkül eden bir maddi, ticari, toplumsal yaşam içerisinde kaçınılmaz olarak alacak-borç ilişkileri söz konusu olacaktır. 
En temel haliyle bir kişinin, bir başka kişilikten alacağı bulunması halinde bu alacağın temin edilebilmesi için, devletin kamu gücü kullanılarak bu vasıtayla hareket edilebilecektir. Nihayetinde alacaklı olduğunu iddia eden kişinin, borçlusundan alacağını temin etmek maksadıyla devlet vasıtasıyla alacağını alabilmesinin hukuki boyutuna denk düşen icra-iflas hukuku oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. 
İlamlı, ilamsız, kambiyo senetlerine özgü takiplerden icra mahkemelerinde görülen çeşitli dava türlerine kadar çok geniş bir yelpazeye konu olan icra hukuku işlemleri, özellikle sürdürülen usuli işlemlerdeki teknik boyutlar sebebiyle titizlikle ele alınmalıdır. Sürelerin etkin takibi ve kaçırılması halinde yaratabileceği hak kayıpları gözetildiğinde ciddi bir hukuki destek gerektiren icra-iflas hukuku, büromuz tarafından etkili bir şekilde hizmet verdiğimiz alanlardandır.

Diğer Faaliyet Alanlarımız