Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, oldukça geniş bir alan olup ticaret ile hukuk arasındaki ilişki düşünüldüğünde bu durum doğal karşılanabilecektir. 
Ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku, şirketler hukuku, bir yanıyla sigorta hukuku gibi alanlardan teşekkül eden ticaret hukuku; her bir alt başlığın kendine özgü niteliklerden kaynaklı olarak detaylı özelliklere sahiptir.
Kıymetli evrak hukuku bağlamında, kıymetli evraklara ilişkin hukuki ihtilaflar, Türk Ticaret Kanunu ve bağlantılı mevzuat kapsamında doğan ticari davalar başta olmak üzere ticaret hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlıkta, büromuz tarafından müvekkillerimize etkili bir hukuki yardım sunulmaktadır. Bunun yanında her türlü şirket ve ticari faaliyet için, düzenli olarak hukuki danışmanlık sunularak; ticari faaliyetlerin güven ve istikrar içerisinde sürdürülmesi adına tarafımızca danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Diğer Faaliyet Alanlarımız