Deniz Hukuk Bürosu, geniş hizmet yelpazesi ve uzman ekibiyle hukukun çeşitli alanlarında yüksek kaliteli hizmet sunmayı hedeflemektedir. Müvekkillerimize bireysel ve kurumsal hukuki danışmanlık sağlayarak, onların haklarını en etkin şekilde korumak için çalışıyoruz. Gayrimenkul hukukundan iş hukukuna, aile hukukundan ceza hukukuna kadar geniş bir spektrumda hizmet veren büromuz, her bir müvekkilin özgün ihtiyaçlarını dikkate alarak kişiselleştirilmiş çözümler üretmektedir. Deniz Hukuk Bürosu olarak, hukuki meselelerde güvenilir ve erişilebilir bir ortak olma misyonunu benimsemekteyiz.

Hakkımızda
Shape
Deniz Hukuk Bürosu

Faaliyet Alanlarımız

Ceza Hukuku

Büromuz, masumiyet karinesi ve savunma hakkının kutsallığı temelinde her türlü ceza hukuku sürecinin takibini ve sonrasında gelişebilecek yolların gerektirdiklerini güven..

Detaylı Bilgi Shape Shape

İdare Hukuku

​​​​​​​Büromuz, idare hukukunu güncel içtihatları etkin takip etmek ve mevzuat bağlamında her türlü imkânı değerlendirmek suretiyle ele alarak müvekkillerine profesyonel ..

Detaylı Bilgi Shape Shape

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, özel hukuk alanına aittir. Borçlar hukuku, adından da anlaşılacağı üzere borç ilişkilerini, borç ilişkilerinin doğumunu, şartlarını, hükümlerini, başlanma..

Detaylı Bilgi Shape Shape

Sözleşmeler Hukuku

Büromuz, gerek bireysel gerek kurumsal/ticari bağlamda sözleşmeler hukuku kapsamında yapılan sözleşmelerin incelenmesi, yorumlanması, en baştan bizzat hazırlanması, en ko..

Detaylı Bilgi Shape Shape

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

Aile hukuku, yalnızca boşanma davalarını içeren bir alan olmaktan ötesidir. Ancak aile hukuku denildiği zaman, toplumda ilk akla gelen alanlardan birisi de boşanma davala..

Detaylı Bilgi Shape Shape

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Büromuz, gayrimenkul alanıyla temas eden her türlü hukuki ilişkide, müvekkillerinin hak kaybına uğramamasını temin edecek şekilde hukuki ilişkilerini inşa etmesi; dava ko..

Detaylı Bilgi Shape Shape

İş Hukuku

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin alacağı, fazla mesai, ücret ve prim alacakları gibi konulardan daha spesifik alacak ya da tazminat türlerine denk dü..

Detaylı Bilgi Shape Shape

İcra ve İflas Hukuku

En temel haliyle bir kişinin, bir başka kişilikten alacağı bulunması halinde bu alacağın temin edilebilmesi için, devletin kamu gücü kullanılarak bu vasıtayla hareket edi..

Detaylı Bilgi Shape Shape

Ticaret Hukuku

Türk Ticaret Kanunu ve bağlantılı mevzuat kapsamında doğan ticari davalar başta olmak üzere ticaret hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlıkta, büromuz tarafından müvekkille..

Detaylı Bilgi Shape Shape

Uzman Avukatlarımız


BLOG

Son Blog Yazıları